השיטה

השיטה עומדת על עשרה עקרונות בסיס
1. לומדים עברית בעברית
2. מדברים מהרגע הראשון
3. משחוק תהליך הלמידה
4. שיטתיות, מבנה יעיל ושיטתי ללמידה
5. הערכה, משוב ותגמול מיידיים
6. פעילויות מעודדות שיח
7. הנעה בהנאה.
8. תוכן רלוונטי ותואם גיל
9. שיתוף מגוון רחב של חושים בתהליך הלמידה
10. הבחנה ושימוש יעיל במדרגי השפה.

יצירת קשר